روانشناسی فروش

فروشندگان موفق – فوت کوزه گری فروش

شاید برای بعضی از افراد عنوان “معجزه‌های روان شناسی فروش” مبالغه آمیز به نظر بیاید. مشاهدات، پژوهش‌ها و تجربیات نشان می‌دهد که این ترکیب نه تنها مبالغه آمیز نیست بلکه به دشواری می‌توان کلماتی را پیدا کرد که اهمیت آن را بیان کند. اما چرا؟ از آنجا که در هر فروش انسان‌هایی هستند که موجب می‌شوند فروشندگان با ایجاد انگیزه بتوانند به فروش‌های مطلوب و ایده‌آل برسند.

ادامه مطلب

همکاری در فروش گیوا

همکاری در فروش گیوا راهنمای جامع کسب درآمد

روزانه با کسب و کارهای زیادی در فضای مجازی روبه رو می شویم که در حال فعالیت هستند. شاید به فکر شما هم زده باشد که کسب درآمد آنلاینی را شروع کنید اما وقتی به همه‌ی جوانب و چالش های شروع یک کسب کار فکر می کنید به شما حق میدم کمی با دلسردی به موضوع نگاه کنید. اما فقط کمی به شما حق میدم نه بیشتر!

ادامه مطلب